خمام - گفتگو با صاحب مرغداری نزدیک به حادثه‌ی انفجار گاز

گفتگو با صاحب مرغداری نزدیک به حادثه‌ی انفجار گاز

صاحب مرغداری نزدیک به حادثه‌ی انفجار گاز روستای بلسکله از تلفات و خسارات حاصل از انفجار در مرغداری خود خبر داد.

پنج شنبه، ۲۱ آذر ۱۳۹۲ - ۱۹:۰۹ KHNA9066


موضوع : تخریب، مصاحبه‌ها، ویدئو
http://khna.ir/9066

دیدگاه شما چیست ؟!