خمام - بیش‌از ۳۱ هزار مترمربع از زمین‌های ملی رفع تصرف شد
از ابتدای سال تاکنون، در محدوده شیجان ؛

بیش‌از ۳۱ هزار مترمربع از زمین‌های ملی رفع تصرف شد

مهدی پورمیرزایی، گفت : متصرفان زمین‌ها را محصور کرده و قصد داشتند ساختمان ساخته یا برای کاشت صیفی‌جات استفاده کنند.

چهارشنبه، ۸ اردیبهشت ۱۴۰۰ - ۱۷:۰۲ KHNA90198

سرپرست منابع طبیعی شهرستان رشت از رفع تصرف ۳۱ هزار و ۶۰۰ مترمربع از زمین‌های محدوده شیجان از ابتدای سال جاری تاکنون خبر داد.

مهدی پورمیرزایی، افزود : متصرفان زمین‌ها را محصور کرده و قصد داشتند ساختمان ساخته یا برای کاشت صیفی‌جات استفاده کنند.


موضوع : منابع طبیعی
منبع : صدا و سیما
http://khna.ir/90198

دیدگاه شما چیست ؟!