خمام - مسعود نوروزی مسوول راه‌اندازی شبکه بهداشت و درمان خمام شد
با حکم رییس دانشگاه علوم پزشکی ؛

مسعود نوروزی مسوول راه‌اندازی شبکه بهداشت و درمان خمام شد

دکتر مسعود نوروزی با حکم رییس دانشگاه علوم پزشکی گیلان به‌عنوان مسوول راه‌اندازی شبکه بهداشت و درمان شهرستان خمام معرفی شد.

جمعه، ۳ اردیبهشت ۱۴۰۰ - ۰:۰۲ KHNA90143

دکتر مسعود نوروزی با حکم رییس دانشگاه علوم پزشکی گیلان به‌عنوان مسوول راه‌اندازی شبکه بهداشت و درمان شهرستان خمام معرفی شد.
وی سرپرستی معاونت فنی معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی گیلان و ریاست شبکه بهداشت و درمان شهرستان شفت را در کارنامه داشته است.


موضوع : علوم پزشکی، مراکز بهداشت
http://khna.ir/90143

دیدگاه شما چیست ؟!