خمام - ستاد مدیریت کرونا تشکیل شد، اما بدون حضور رسانه‌ها
پس‌از ۱۰ روز از قرمز شدن وضعیت ؛

ستاد مدیریت کرونا تشکیل شد، اما بدون حضور رسانه‌ها

از هیچ‌یک از رسانه‌های محلی خمام برای پوشش خبری این‌جلسه و انعکاس مصوبات آن دعوت نشده بود.

سه شنبه، ۳۱ فروردین ۱۴۰۰ - ۱۲:۰۱ KHNA90124

جلسه ستاد مدیریت کرونای شهرستان خمام امروز درحالی به‌منظور تبادل نظر و پیش‌بینی تمهیدات لازم برای جلوگیری از پاندمی کرونا برگزار شد، که از انتشار خبری تحت عنوان «جای خالی ستاد مدیریت کرونای شهرستان» در خمام‌نیوز کمتر از یک‌روز سپری شده است.
اگرچه از قرارگرفتن نام خمام در وضعیت بسیار پرخطر «قرمز» بیش‌از ۱۰ روز سپری شده و تاکنون نقش ستاد مدیریت کرونای خمام کم‌رنگ بوده، اما درهرصورت برگزاری جلسه این‌ستاد را می‌توان به فال نیک گرفت.
البته ذکر این نکته ضروری‌است ؛ از هیچ‌یک از رسانه‌های محلی خمام برای پوشش خبری این‌جلسه و انعکاس مصوبات آن دعوت نشده بود.


موضوع : فرمانداری، کرونا
نویسنده : نیما صابری
http://khna.ir/90124

دیدگاه شما چیست ؟!