خمام - اولین‌دوره از مسابقه فوتچل برگزار شد
همزمان با آغاز فصل زراعی ؛

اولین‌دوره از مسابقه فوتچل برگزار شد

مسابقات فوتبال در شالیزار برنج که آن‌را فوتشال یا فوتچل می‌نامند، برای اولین‌بار در خمام و همزمان با آغاز فصل زراعی جدید به‌صورت دوستانه در بخش چوکام برگزار شد.

دوشنبه، ۱۶ فروردین ۱۴۰۰ - ۲۳:۰۱ KHNA89953


موضوع : فوتچل، گزارش تصویری، ورزشی، ویدئو
تصویر : پویا قربانی
ویدئو : جواد منادی
تصویر هوایی: شاهین برنجکار
http://khna.ir/89953

دیدگاه شما چیست ؟!