خمام - نخستین مرحله از واکسیناسیون پاکبانان شهرداری خمام انجام شد
در مقابله با ویروس کرونا ؛

نخستین مرحله از واکسیناسیون پاکبانان شهرداری خمام انجام شد

مرحله نخست از طرح واکسیناسیون پاکبانان شهرداری خمام در مقابله با ویروس کرونا امروز در مرکز جامع سلامت خمام ۱ انجام شد.

چهارشنبه، ۱۱ فروردین ۱۴۰۰ - ۱۲:۰۱ KHNA89810


موضوع : کرونا، مراکز بهداشت، ویدئو
ویدئو : نیما صابری / پویا قربانی
http://khna.ir/89810

دیدگاه شما چیست ؟!