خمام - دهیاران شاخه‌زنی درختان در حریم شبکه برق را جدی بگیرند
سرپرست اداره برق خمام :

دهیاران شاخه‌زنی درختان در حریم شبکه برق را جدی بگیرند

سرپرست اداره توزیع برق خمام بر لزوم جدی‌گرفتن شاخه‌زنی درختان در حریم الکتریکی شبکه‌های برق توسط دهیاران تاکید کرد.

چهارشنبه، ۴ فروردین ۱۴۰۰ - ۱۵:۰۱ KHNA89733

سرپرست اداره توزیع برق خمام بر لزوم جدی‌گرفتن شاخه‌زنی درختان در حریم الکتریکی شبکه‌های برق توسط دهیاران تاکید کرد.
آرش واقف با بیان اینکه عدم شاخه‌زنی به‌موقع درختان در حریم شبکه برق علی‌رغم تاکیدات قبلی، قطع بدون هماهنگی اشجار توسط اشخاص حقیقی، عدم اخذ مجوز از اداره برق و سقوط یک اصله درخت در روستای لله‌کا بدون رعایت موارد ایمنی مشکل‌ساز شد، عنوان کرد : سقوط درخت موجب پارگی سیم و خاموشی فیدر چینی‌سازی گردید.
وی با تاکید بر اینکه پرسنل اداره نسبت به رفع مشکل و وصل مجدد برق اقدام نمودند، از دهیاران بخش چوکام خواست تا سریعاً نسبت به پاکسازی مسیرها اقدام کنند.


موضوع : اداره‌ی برق، دهیاری
http://khna.ir/89733