خمام - 2 والیبالیست خمامی در اردوی تیم ملی والیبال جوانان حضور می‌یابند

2 والیبالیست خمامی در اردوی تیم ملی والیبال جوانان حضور می‌یابند

سوگند حق‌پرست و فاطمه دلشاد از خمام در اردوی تیم ملی جوانان که از 29 آذر در اصفهان برگزار خواهد شد حضور می‌یابند.

چهارشنبه، ۲۰ آذر ۱۳۹۲ - ۲۰:۰۹ KHNA8972

n00024039-bسوگند حق‌پرست و فاطمه دلشاد از خمام در اردوی تیم ملی جوانان که از 29 آذر در اصفهان برگزار خواهد شد حضور می‌یابند.


موضوع : بانوان، والیبال
http://khna.ir/8972

دیدگاه شما چیست ؟!