خمام - نیم‌نگاهی به وعده‌های محقق‌نشده تا پایان سال ۹۹
ویدئو /

نیم‌نگاهی به وعده‌های محقق‌نشده تا پایان سال ۹۹

به وعده‌هایی که همچنان تا پایان سال ۱۳۹۹ محقق‌نشده باقی‌مانده، نیم‌نگاهی داشته‌ایم.

سه شنبه، ۳ فروردین ۱۴۰۰ - ۲۰:۰۱ KHNA89713

به وعده‌هایی که همچنان تا پایان سال ۱۳۹۹ محقق‌نشده باقی‌مانده، نیم‌نگاهی داشته‌ایم.
از تحقق وعده تکمیل دبیرستان پاسداران ۳۳ روز، آسفالت ورودی مرزدشت و خواچکین ۳ روز، ساماندهی دست‌فروشان ۷۳۲ روز، تعریض مسیر خمام به خشکبیجار ۳ روز، هوشمندسازی شهر با نصب دوربین‌های نظارتی ۳۶۷ روز، اصلاح هندسی میدان کمربندی ۳۶۸ روز، ساختمان جدید شورا ۳۲۱ روز، بهره‌برداری از مدرسه ضمیری ۱۸۱ روز، افتتاح کانون پرورش فکری ۷۳۳ روز، آسفالت بیج تا بیجرودکل و مشکاپشت ۳۶۸ روز، بهره‌برداری از مخزن هوایی ذخیره آب ۱۵۰۱ روز و برگزاری جشنواره یخ‌دربهشت ۹۱۳ روز سپری شده است.
از موارد قابل توجه می‌توان به وعده بهره‌برداری از پل خیابان فرهنگ اشاره کرد، که ۳۶۷ روز از وعده اولیه و ۱۲۶ روز از وعده ثانویه سپری شده و مشخص نیست که پل مذکور در مدت‌زمان ۳۷ روزه‌ی وعده سوم افتتاح می‌گردد یا خیر.

گفتنی‌است، بخش روزشمار وعده‌ها از طریق آدرس اینترنتی khomamnews.ir/promise در دسترس می‌باشد.


موضوع : ویدئو
ویدئو : نیما صابری
http://khna.ir/89713