خمام - جلسه‌ی انجمن کتابخانه‌ی عمومی شهید بهشتی خمام برگزار گردید

جلسه‌ی انجمن کتابخانه‌ی عمومی شهید بهشتی خمام برگزار گردید

همزمان با روز دانشجو جلسه‌ی انجمن کتابخانه‌ی عمومی شهید بهشتی خمام در محل این کتابخانه برگزار گردید.

دوشنبه، ۱۸ آذر ۱۳۹۲ - ۱۲:۰۹ KHNA8966

همزمان با روز دانشجو جلسه‌ی انجمن کتابخانه‌ی عمومی شهید بهشتی خمام در محل این کتابخانه برگزار گردید.


دیدگاه شما چیست ؟!