خمام - از حصول توافق بین کشاورزان و پیمانکار تا صدور دستور وصل مجدد تلفن مشترکین گورابجیرصحرا
ویژه
سرپرست بخشداری مرکزی خبر داد :

از حصول توافق بین کشاورزان و پیمانکار تا صدور دستور وصل مجدد تلفن مشترکین گورابجیرصحرا

سرپرست بخشداری مرکزی خمام از حصول توافق بین کشاورزان و پیمانکار و صدور دستور وصل مجدد تلفن مشترکین گورابجیرصحرا در ارتباط با پروژه ملی راه‌آهن خبر داد.

یکشنبه، ۲۴ اسفند ۱۳۹۹ - ۲۱:۱۲ KHNA89548

سرپرست بخشداری مرکزی خمام از حصول توافق بین کشاورزان و پیمانکار و صدور دستور وصل مجدد تلفن مشترکین گورابجیرصحرا در ارتباط با پروژه ملی راه‌آهن خبر داد.
عصمت محمددوست ظهر امروز در گفتگو با خمام‌نیوز با بیان اینکه عبور پروژه ملی راه‌آهن از برخی‌از زمین‌های کشاورزی منجر به ازبین‌رفتن مسیر آب‌رو شده و به نگرانی کشاورزان محدوده گورابجیرصحرا و چاپارخانه انجامید، عنوان کرد : طی صحبت‌های انجام‌شده با حضور پیمانکار طرح و کشاورزان مقرر گردید تا مشکل کشاورزان با تبدیل زهکش به آب‌رو در هر نقطه‌ای که نیاز آن حس می‌گردد، برطرف شده و همکاری لازم از سوی پیمانکار صورت بپذیرد.
وی همچنین با اشاره به صدور دستور وصل مجدد تلفن مشترکین به مخابرات طی ۲۴ ساعت آتی، تصریح کرد : تلفن ثابت بیش‌از ۲۰۰ مشترک به‌مدت ۶ روز دچار قطعی گردیده بود، که مشترکین خانگی، کسب و کارها و دانش‌آموزانی‌که از طریق شبکه شاد به تحصیل مشغول هستند را با مشکل مواجه نموده است.

رییس اداره مخابرات نیز به عدم هماهنگی پیمانکار پروژه ملی راه‌آهن با مخابرات یا کسب اطلاع درخصوص مسیر کابل‌های مخابراتی اشاره کرده و یادآور شد : این‌موضوع منجر به قطعی تلفن مشترکین گردید.
ساسان شافعی با تاکید بر اینکه کابلی‌که صدمه دیده باید ترمیم شده و در همین‌راستا زمین حفاری گردد، خاطرنشان کرد : تلاش می‌کنیم تا مشکل قطعی تلفن تا فردا برطرف شود.


دیدگاه شما چیست ؟!