خمام - شورای شهرستان اعضای خود را شناخت
با ورود ۳ عضو جدید ؛

شورای شهرستان اعضای خود را شناخت

پس‌از مشخص‌شدن اعضای شوراهای بخش مرکزی و چوکام و تعیین هیات رییسه این‌شوراها با انتخابات داخلی، اعضای شورای شهرستان مشخص شدند.

دوشنبه، ۱۸ اسفند ۱۳۹۹ - ۱۶:۱۲ KHNA89410

پس‌از مشخص‌شدن اعضای شوراهای بخش مرکزی و چوکام و تعیین هیات رییسه این‌شوراها با انتخابات داخلی، اعضای شورای شهرستان مشخص شدند.
بر اساس این‌گزارش، حسن نوروزی و علیرضا عبدی از شورای بخش مرکزی به شورای شهرستان راه یافتند. همچنین درجریان برگزاری انتخابات داخلی شورای شهر خمام در فرمانداری، سیدمجتبی حسینی‌نسب با کسب ۳ رای موافق در ترکیب شورای شهرستان قرار گرفت.

به گزارش خمام‌نیوز، سیدرضی مودب‌پور از شورای شهر و مجتبی عزیزصفت از شورای بخش چوکام دیگر نفراتی هستند که از پیش در مجمع شورای شهرستان حضور داشته و جلسه تعیین هیات رییسه و انتخابات داخلی این‌شورا به‌منظور مشخص‌شدن نماینده در شورای استان در آینده نزدیک برگزار می‌گردد.


موضوع : شورای بخش، شورای شهر
http://khna.ir/89410