خمام - امینی به‌عنوان رییس شورای بخش مرکزی و عزیزصفت به‌عنوان رییس شورای بخش چوکام انتخاب شد
طی انتخابات هیات رییسه ؛

امینی به‌عنوان رییس شورای بخش مرکزی و عزیزصفت به‌عنوان رییس شورای بخش چوکام انتخاب شد

جلسه انتخابات هیات رییسه شورای بخش‌های مرکزی و چوکام امروز با حضور همه اعضا و به‌صورت غیرعلنی در ساختمان‌های فرمانداری خمام و بخشداری چوکام برگزار شد.

پنج شنبه، ۱۴ اسفند ۱۳۹۹ - ۱۲:۱۲ KHNA89364

جلسه انتخابات هیات رییسه شورای بخش‌های مرکزی و چوکام امروز با حضور همه اعضا و به‌صورت غیرعلنی در ساختمان‌های فرمانداری خمام و بخشداری چوکام برگزار شد.
حسین امینی در انتخابات داخلی شورای بخش مرکزی با کسب ۵ رای موافق به‌عنوان رییس، منوچهر روشن با ۵ رای موافق به‌عنوان نایب‌رییس، علیرضا عبدی با ۵ رای موافق به‌عنوان خزانه‌دار و حسن نوروزی و علی برنجکار با ۵ رای به‌ترتیب به‌عنوان منشی اول و دوم انتخاب شدند.
همچنین مجتبی عزیزصفت در انتخابات داخلی شورای بخش چوکام با کسب ۵ رای موافق به‌عنوان رییس، حسین رهبر با ۵ رای موافق به‌عنوان نایب‌رییس، عیسی شادپور با ۵ رای موافق به‌عنوان خزانه‌دار و حسین رخشا و نقی پورتقی با ۵ رای به‌ترتیب به‌عنوان منشی اول و دوم انتخاب گردیدند.


موضوع : انتخابات، شورای بخش
http://khna.ir/89364

دیدگاه شما چیست ؟!