خمام - ۸ کیلوگرم حشیش در خمام کشف شد
توسط پلیس مبارزه با مواد مخدر گیلان ؛

۸ کیلوگرم حشیش در خمام کشف شد

دبیرخانه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان از کشف و ضبط ۸ کیلوگرم حشیش در خمام توسط پلیس مبارزه با مواد مخدر گیلان خبر داد.

یکشنبه، ۳ اسفند ۱۳۹۹ - ۱۲:۱۲ KHNA89159

دبیرخانه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان از کشف و ضبط ۸ کیلوگرم حشیش در خمام توسط پلیس مبارزه با مواد مخدر گیلان خبر داد.
در جریان بازرسی از منزل فردی در خمام توسط پلیس مبارزه با مواد مخدر استان پس‌از هماهنگی قضایی، مقدار ۸ کیلوگرم ماده مخدر از نوع حشیش کشف و ضبط گردید.
عملیات مذکور در پی رصد اقدامات مجرمانه عنصر اصلی تهیه و توزیع مواد مخدر صورت گرفته و متهم مذکور دستگیر شده است.


موضوع : دستگیری، کشفیات
منبع : خط گیلان
http://khna.ir/89159