خمام - شهرداران و سرپرستان شهرداری خمام
اینفوگرافیک /

شهرداران و سرپرستان شهرداری خمام

نگاهی به خط زمانی فعالیت سرپرستان و شهرداران خمام پس‌از شروع کار اولین دوره از شورای اسلامی شهر تا به امروز …

شنبه، ۲ اسفند ۱۳۹۹ - ۱۱:۱۲ KHNA89118


موضوع : اینفوگرافیک، شهرداری
طراحی : حبیب صابری
http://khna.ir/89118

دیدگاه شما چیست ؟!