خمام - خمام در وضعیت نارنجی کرونایی
اینفوگرافیک /

خمام در وضعیت نارنجی کرونایی

خمام به‌دلیل عدم برخورداری از بیمارستان در سرجمع بیماران شهرستان رشت محسوب شده و با وجود تبدیل به شهرستان مستقل، در رنگ‌بندی شرایطی مشابه رشت را تجربه می‌کند.

سه شنبه، ۲۸ بهمن ۱۳۹۹ - ۱۳:۱۱ KHNA89067


موضوع : اینفوگرافیک، کرونا
طراحی : جواد منادی
http://khna.ir/89067