خمام - بیش‌از ۲۲ هزار نفر از جمعیت خمام تحت پوشش تامین اجتماعی گیلان قرار دارند

بیش‌از ۲۲ هزار نفر از جمعیت خمام تحت پوشش تامین اجتماعی گیلان قرار دارند

آخرین وضعیت خمام از حیث افراد تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی طی گزارشی از سوی روابط عمومی اداره کل تامین اجتماعی گیلان منتشر گردید.

سه شنبه، ۱۴ بهمن ۱۳۹۹ - ۱۱:۱۱ KHNA88828

آخرین وضعیت خمام از حیث افراد تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی طی گزارشی از سوی روابط عمومی اداره کل تامین اجتماعی گیلان منتشر گردید.
در این‌گزارش با اشاره به وجود بیش‌از ۷,۲۰۰ نفر بیمه شده اصلی و افزون بر ۲,۸۰۰ مستمری‌بگیر، آمده است : با احتساب افراد تبعی این گروه‌ها، بیش‌از ۲۲,۴۰۰ نفر از جمعیت شهرستان خمام تحت پوشش تامین اجتماعی قرار دارند.
۱,۹۵۵ نفر بازنشسته، ۷۸۶ بازمانده و ۱۲۵ از کارافتاده جامعه مستمری‌بگیران تحت پوشش در تامین اجتماعی خمام را تشکیل داده و قریب به ۴,۰۰۰ بیمه شده اجباری مشمول قانون کار، بیش‌از ۱,۱۵۰ بیمه شده مشاغل آزاد، ۶۳۰ نفر بیمه شده اختیاری، ۴۴۵ راننده و ۷۳۵ کارگر ساختمانی و قالیباف از بزرگترین گروه‌های بیمه شدگان تحت پوشش در تامین اجتماعی خمام هستند.
همچنین، بیش‌از ۱,۸۰۰ کارگاه تولیدی، صنعتی و واحد صنفی خدماتی، در حوزه جغرافیایی این‌شعبه قرار داشته و در سال جاری افزون بر ۷,۰۲۰ جلد دفترچه درمانی برای بیمه شدگان، مستمری بگیران و افراد تحت تکفل آنها در این‌منطقه صادر و تجدید گردیده است.
گفتنی‌است، تامین اجتماعی خمام به‌طور ماهانه بیش‌از ۵ میلیارد تومان انواع مستمری و قریب به ۵۰۰ میلیون تومان مقرری بیمه بیکاری، انواع غرامت‌ها و کمک هزینه‌ها را به جامعه هدف ارائه می‌نماید.


موضوع : تامین اجتماعی
http://khna.ir/88828