خمام - ترمیم و بازسازی منبع آب زیرزمینی روستای فرشکی / آبرسانی سیار به مشترکین ۳ روستا
رییس آبفای خمام خبر داد :

ترمیم و بازسازی منبع آب زیرزمینی روستای فرشکی / آبرسانی سیار به مشترکین ۳ روستا

رییس آبفای خمام، گفت : عملیات مذکور از ۸ الی ۱۵ بهمن‌ماه اجرا شده و حدود ۶۰۰ مشترک روستاهای فرشکی، بلسکله و میانکل با قطعی آب مواجه خواهند شد.

دوشنبه، ۶ بهمن ۱۳۹۹ - ۱۸:۱۱ KHNA88655

رییس آبفای خمام امروز با اشاره به ترمیم و بازسازی منبع آب زیرزمینی روستای فرشکی چوکام، گفت : عملیات مذکور از ۸ الی ۱۵ بهمن‌ماه اجرا شده و حدود ۶۰۰ مشترک روستاهای فرشکی، بلسکله و میانکل با قطعی آب مواجه خواهند شد.
ماریا نیک‌کار در گفتگو با خمام‌نیوز با بیان اینکه عملیات مذکور با هماهنگی فرمانداری صورت می‌پذیرد، از آبرسانی سیار به مشترکین با همکاری دهیاری‌ها خبر داد.


موضوع : اداره‌ی آبیاری
http://khna.ir/88655