خمام - ارزشیابی دروس عملی و کارگاهی در هنرستان‌ها حضوری است
رییس اداره آموزش و پرورش خمام :

ارزشیابی دروس عملی و کارگاهی در هنرستان‌ها حضوری است

پیام‌های متعددی درخصوص برگزاری حضوری امتحانات دی‌ماه به تحریریه خمام‌نیوز ارسال گردیده، که از نگرانی برای حضور در مدارس در شرایط کرونایی حکایت داشته‌اند.

پنج شنبه، ۴ دی ۱۳۹۹ - ۱:۱۰ KHNA88343

رییس اداره آموزش و پرورش خمام با بیان اینکه ارزشیابی دروس کارگاهی هنرستان‌های فنی‌ و حرفه‌ای، دروس استانداردهای مهارتی هنرستان‌های کار و دانش، و همچنین دروس کارآموزی و کارورزی این‌مراکز آموزشی به استناد دستورالعمل شورای عالی وزارت آموزش و پرورش باید به‌صورت حضوری برگزار شوند، عنوان کرد : امتحانات مذکور با توجه به قرارگیری خمام در وضعیت نارنجی با رعایت فاصله‌گذاری اجتماعی، در گروه‌های دانش‌آموزی حداکثر ۵ نفره و در زمان‌های مختلف، ضمن رعایت دقیق پروتکل‌های بهداشتی برگزار خواهد شد.
فاطمه میرزانژاد در گفتگو با خمام‌نیوز با تاکید بر اینکه آموزش و پرورش خمام با توجه به حساسیت موضوع بر اجرای دقیق موارد فوق‌الذکر نظارت ویژه خواهد داشت، افزود : جای هیچگونه نگرانی برای دانش‌آموزان و اولیای آنان وجود ندارد.

گفتنی‌است، پیام‌های متعددی درخصوص برگزاری حضوری امتحانات دی‌ماه به تحریریه خمام‌نیوز ارسال گردیده، که از نگرانی برای حضور در مدارس در شرایط کرونایی حکایت داشته‌اند.


موضوع : آموزش و پرورش، مدارس
http://khna.ir/88343