خمام - جسد مرد میانسال از شیجان‌رود بیرون کشیده شد
ویژه
در محدوده راسته‌کنار ؛

جسد مرد میانسال از شیجان‌رود بیرون کشیده شد

پیدا شدن یک جسد در محدوده روستای راسته‌کنار معمای تازه‌ای را پیش‌روی پلیس قرار داد.

چهارشنبه، ۳ دی ۱۳۹۹ - ۱۶:۱۰ KHNA88333

پیدا شدن یک جسد در محدوده روستای راسته‌کنار معمای تازه‌ای را پیش‌روی پلیس قرار داد.
پیکر بی‌جان مرد حدوداً ۵۰ ساله که در بست رودخانه گیر کرده بود، ظهر امروز توجه یکی‌از اهالی را جلب نموده و به اطلاع نیروی انتظامی خمام رسید.
آتش‌نشانی خمام نیز با حضور در محل، نسبت به بیرون‌آوردن جسد از آب مبادرت ورزید، تا تحقیقات ‌اولیه از سوی پلیس آگاهی صورت پذیرد.

به گزارش خمام‌نیوز، در حال حاضر جزئیاتی‌از علت مرگ یا هویت فرد مذکور در اختیار نبوده و جسد به دستور مقام قضایی به پزشکی قانونی انتقال یافته است.


موضوع : کشف جسد، گزارش تصویری
http://khna.ir/88333