خمام - نبود مواد شوینده در سرویس‌های بهداشتی
ضرورتی غیرقابل انکار /

نبود مواد شوینده در سرویس‌های بهداشتی

این‌موضوع زمانی از حساسیت بیشتری برخوردار می‌شود که بر رعایت بهداشت فردی و شستشوی مداوم دست‌ها با مواد شوینده با توجه به شیوع ویروس کرونا تاکید گردیده است.

سه شنبه، ۴ آذر ۱۳۹۹ - ۲۰:۰۹ KHNA88000

نگاهی اجمالی نشان می‌دهد سرویس‌های بهداشتی پارک آفتاب، پارک کشاورز، خیابان بوعلی، آرامستان، محوطه یکشنبه بازار، پارک سردارجنگل، بازار خواچکین و بسیاری دیگر از سرویس‌های بهداشتی در روستاهایی همچون زیرده، تازه‌آباد خواچکین، راسته‌کنار و … فاقد هرگونه مواد شوینده بهداشتی بوده، سرویس بهداشتی پشت‌بازار تعطیل است و در شهر خمام فقط سرویس‌های بهداشتی پارک مادر و مسجد جامع از مایع دستشویی یا صابون برخوردار هستند. این‌موضوع زمانی از حساسیت بیشتری برخوردار می‌شود که بر رعایت بهداشت فردی و شستشوی مداوم دست‌ها با مواد شوینده با توجه به شیوع ویروس کرونا تاکید گردیده است.

شایان ذکر است، بر اساس استانداردهای جهانی به ازای هر ۱,۱۰۰ مرد یک چشمه سرویس بهداشتی و به ازای هر ۵۵۰ زن یک سرویس بهداشتی نیاز است.


موضوع : دهیاری، شهرداری، کرونا، ویدئو
http://khna.ir/88000