خمام - جلسه شورای معاونین آموزش و پرورش

جلسه شورای معاونین آموزش و پرورش

اولین جلسه شورای معاونین اداره آموزش و پرورش منطقه خمام در سال 1391 ، رأس ساعت 14:30 روز شنبه مورخ 19 فروردین در دفتر کار رئیس اداره با حضور رییس …

سه شنبه، ۲۲ فروردین ۱۳۹۱ - ۱:۰۱ KHNA880

اولین جلسه شورای معاونین اداره آموزش و پرورش منطقه خمام در سال 1391 ، رأس ساعت 14:30 روز شنبه مورخ 19 فروردین در دفتر کار رئیس اداره با حضور رییس، معاون برنامه ریزی، معاون آموزشی، معاون پرورشی، کارشناسان حراست، بازرسی، تشکیلات و فناوری، تربیت بدنی و تندرستی، روابط عمومی و کارشناس مسئول آموزش برگزار گردید. در این جلسه ضمن بررسی مصوبات شورای معاونین سال 90 و ارزیابی از عملکرد این شورا، درباره هفته‌ی سلامت، نحوه‌ی صدور مجوز برای اردوی دانش آموزان، هفته‌ی گرامیداشت مقام معلم، تشویق همکاران، جلسات گروه‌های آموزشی و اجرای طرح سباح دانش آموزان باقی‌مانده تصمیم گیری شد و در نهایت با 9 مصوبه به پایان رسید.


موضوع : اجتماعی، ادارات و مراکز
http://khna.ir/880

دیدگاه شما چیست ؟!