خمام - یک انبار غیرقانونی کالا کشف شد
توسط سپاه ناحیه مقداد ؛

یک انبار غیرقانونی کالا کشف شد

یک منبع آگاه محلی از کشف انبار غیرمجاز نگهداری کالا در خمام خبر داد.

یکشنبه، ۱۸ آبان ۱۳۹۹ - ۱۰:۰۸ KHNA87730

یک منبع آگاه محلی از کشف انبار غیرمجاز نگهداری کالا در خمام خبر داد.
وی با اشاره بر تلاش و اشراف اطلاعاتی سپاه ناحیه مقداد شهرستان رشت، با هماهنگی دستگاه قضایی و حضور بازرسان سازمان صمت و تعزیرات، گفت : یک انبار خانگی غیرمجاز که اقدام به نگهداری ارزاق و کالاهای بهداشتی به‌صورت غیرقانونی نموده بود، در یکی‌از روستاها کشف شد.
این‌منبع آگاه محلی میزان کشفیات را چند تن برآورد نموده است.


موضوع : احتکار، کشفیات
http://khna.ir/87730