خمام - اشکیک و فرشکی به دهستان ارتقاء می‌یابند
بخشدار خمام مطرح کرد :

اشکیک و فرشکی به دهستان ارتقاء می‌یابند

مجموع شهرستان‌های استان گیلان با تصویب هیات دولت در زمینه ارتقای بخش خمام به شهرستان به ۱۷ شهرستان افزایش یافت.

دوشنبه، ۱۲ آبان ۱۳۹۹ - ۱۷:۰۸ KHNA87673

رضا مهدوی با بیان اینکه خمام با ابلاغ رسمی شهرستان دارای دو بخش «مرکزی» و «چوکام» خواهد شد، عنوان کرد : پس‌از ارتقای بخش خمام به شهرستان، دهستان چوکام به بخش چوکام تبدیل می‌شود.
بخشدار خمام با اشاره به اینکه دهستان‌های چاپارخانه و کته‌سر در قالب بخش مرکزی شهرستان خمام معرفی می‌شوند، تصریح کرد : بالامحله چوکام به شهر تبدیل شده و روستاهای اشکیک و فرشکی به دهستان‌های بخش چوکام ارتقا می‌یابند.

گفتنی‌است، مجموع شهرستان‌های استان گیلان با تصویب هیات دولت در زمینه ارتقای بخش خمام به شهرستان به ۱۷ شهرستان افزایش یافت.


موضوع : بخشداری، فرمانداری
منبع : ایسنا
http://khna.ir/87673