خمام - گفتگو با نویسنده کتاب تاکسی‌نوشت
ناصر غیاثی در برنامه خوانش ؛

گفتگو با نویسنده کتاب تاکسی‌نوشت

ویژه‌برنامه «خوانش» که با هدف ترویج فرهنگ کتابخوانی و معرفی آثار مکتوب صاحبان قلم و نویسندگان خمامی تدارک دیده شده، در قسمت اول خود میزبان ناصر غیاثی «نویسنده و مترجم» بوده است.

پنج شنبه، ۱۰ مهر ۱۳۹۹ - ۱۶:۰۷ KHNA87253

یکی‌از مهم‌ترین عوامل برای انتقال فرهنگ، ارزش‌ها و اطلاعات یک نسل به نسل دیگر مطالعه کتاب می‌باشد. یک کتاب خوب، ماندگار و تاثیرگذار از اندیشه‌های متعالی، سالم و قوی نشأت می‌گیرد و می‌تواند در رشد افکار عمومی جامعه تاثیرگذار باشد.
ویژه‌برنامه «خوانش» که با هدف ترویج فرهنگ کتابخوانی و معرفی آثار مکتوب صاحبان قلم و نویسندگان خمامی تدارک دیده شده، در قسمت اول خود میزبان ناصر غیاثی «نویسنده و مترجم» بوده است.


موضوع : خوانش، هنر و فرهنگ، ویدئو
http://khna.ir/87253