خمام - اعتراض اهالی راسته‌کنار به جانمایی دکل مخابراتی
در چندقدمی منازل مسکونی ؛

اعتراض اهالی راسته‌کنار به جانمایی دکل مخابراتی

تعدادی از اهالی راسته‌کنار عصر امروز نسبت به جانمایی دکل مخابراتی در کنار منازل مسکونی خود گلایه نموده و خواستار جابه‌جایی آن به مکانی دیگر شدند.

سه شنبه، ۸ مهر ۱۳۹۹ - ۲۱:۰۷ KHNA87245

تعدادی از اهالی راسته‌کنار عصر امروز نسبت به جانمایی دکل مخابراتی در کنار منازل مسکونی خود گلایه نموده و خواستار جابه‌جایی آن به مکانی دیگر شدند.
اگرچه مدت زیادی‌است که خمام از مشکل آنتن‌دهی اپراتورهای موبایل رنج برده و جانمایی دکل در راستای برطرف نمودن همین‌معضل می‌باشد، اما حساسیت‌های مختلفی نسبت به نصب دکل مذکور که به گفته اهالی در طول چندساعت جانمایی‌شده وجود داشته، که واهمه از تشعشعات احتمالی و مضرات آن با توجه به فاصله چند متری دکل با منازل مسکونی، احتمال سقوط دکل حدود ۴۰ متری بر روی سقف منازل، وقوع حوادثی نشات‌گرفته از صاعقه، احتمال تشدید آبگرفتگی معابر در فصل بارندگی به‌دلیل تخلیه نخاله در حریم شیجان‌رود و عدم رعایت حریم یا حتی لطمه به ارزش زمین‌ها به‌دلیل قرارگیری دکل در فاصله‌ی نزدیک از جمله همین‌موارد است.

به گزارش خمام‌نیوز، با وجود آنکه پیمانکار مربوطه احتمالات مطرح‌شده را رد نموده و معتقد بوده جانمایی و اجرا با مجوزهای لازم، ضمن رعایت ایمنی صورت‌پذیرفته، اما در برخی‌از استان‌ها آنتن‌های مخابراتی به جهت اهمیت سلامت مردم در منازل مسکونی نصب نشده و تاکید گردیده در فاصله ۱۰ متری از منازل مسکونی جانمایی شوند که به لحاظ پوشش تشعشع رادیویی هیچ ضرری برای ساکنان محل ندارد، ولی فاصله دکل راسته‌کنار با منازل مسکونی بعضاً کمتر از ۱۰ متر می‌باشد.


موضوع : اداره مخابرات، تجمعات
http://khna.ir/87245