خمام - عباس کاظمی به‌عنوان داور بین‌المللی پاورلیفتینگ و رییس کمیته داوران انجمن راو پاورلیفتینگ منصوب شد

عباس کاظمی به‌عنوان داور بین‌المللی پاورلیفتینگ و رییس کمیته داوران انجمن راو پاورلیفتینگ منصوب شد

عباس کاظمی طی حکمی از سوی کمیته فنی A.P.C فدراسیون جهانی پاورلیفتینگ به‌عنوان داور بین‌المللی برای قضاوت در رقابت‌های جهانی و آسیایی پاورلیفتینگ منصوب گردید.

پنج شنبه، ۲۷ شهریور ۱۳۹۹ - ۱۲:۰۶ KHNA87128

عباس کاظمی طی حکمی از سوی کمیته فنی A.P.C فدراسیون جهانی پاورلیفتینگ به‌عنوان داور بین‌المللی برای قضاوت در رقابت‌های جهانی و آسیایی پاورلیفتینگ منصوب گردید.
وی همچنین روز گذشته با حکم انجمن راو پاورلیفتینگ ایران به‌عنوان رییس کمیته داوران این‌انجمن منصوب شده است.


موضوع : پرورش اندام
http://khna.ir/87128