خمام - بارش‌های تابستانی و رنج بیشتر برای برداشت خوشه‌های طلایی
از رنج تا برنج ؛

بارش‌های تابستانی و رنج بیشتر برای برداشت خوشه‌های طلایی

برنج همواره با رنج به‌دست می‌آید و جبران خسارتی که به مزارع کشاورزی بخش خمام وارد آمده، نیازمند راهکاری است که طبق آن بتوان معیشت برنجکاران را تامین کرد.

سه شنبه، ۱۸ شهریور ۱۳۹۹ - ۲۲:۰۶ KHNA87031

بارش‌های شدید باران که منجر به زیر آب رفتن مزارع کشاورزی در برخی‌از نقاط بخش خمام و خسارت به بیش‌از ۲۵ درصد از شالیزارهای این‌بخش گردیده بود، ضمن به تاخیر انداختن امر برداشت محصول، کشاورزان را نیز با مشکلاتی همچون پایین‌آمدن کیفیت، کاهش تولید و البته گرانی دستمزد کارگران مواجه ساخت.
برنج همواره با رنج به‌دست می‌آید و جبران خسارتی که به مزارع کشاورزی بخش خمام وارد آمده، نیازمند راهکاری است که طبق آن بتوان معیشت برنجکاران را تامین کرد.


موضوع : در روستا، کشاورزی، ویدئو
http://khna.ir/87031