خمام - واژگونی دستگاه حفاری در محدوده پروژه پل
در خیابان فرهنگ رخ داد ؛

واژگونی دستگاه حفاری در محدوده پروژه پل

یک دستگاه حفاری ظهر امروز در محدوده پروژه پل خیابان فرهنگ واژگون گردید.

شنبه، ۱۸ مرداد ۱۳۹۹ - ۱۳:۰۵ KHNA86509

یک دستگاه حفاری ظهر امروز در محدوده پروژه پل خیابان فرهنگ واژگون گردید.
این‌حادثه که در جریان اجرای پروژه پل به‌دلیل برهم خوردن تعادل دستگاه مذکور در هنگام حمل سبدهای میله‌گرد رخ داد، به نشست زمین و واژگونی دستگاه حفاری به‌ داخل رودخانه انجامید.
به گزارش خمام‌نیوز، خوشبختانه این‌حادثه صدمه جانی دربر نداشته است.


موضوع : تصادفات، شهرداری، گزارش تصویری
http://khna.ir/86509

دیدگاه شما چیست ؟!