خمام - خودکشی دختر نوجوان از روی پل غیرهمسطح نافرجام ماند
ویژه
با مداخله نیروی انتظامی و مردم ؛

خودکشی دختر نوجوان از روی پل غیرهمسطح نافرجام ماند

دختر نوجوانی که قصد خودکشی داشت، پیش‌از پریدن از پل غیرهمسطح خمام نجات یافت.

پنج شنبه، ۱۶ مرداد ۱۳۹۹ - ۱۲:۰۵ KHNA86503

دختر نوجوانی که قصد خودکشی داشت، پیش‌از پریدن از پل غیرهمسطح خمام نجات یافت.
این‌دختر حدوداً ۱۷ ساله اهل یکی‌از روستاهای بخش خمام که عصر روز گذشته قصد خودکشی و پریدن از روی پل غیرهمسطح را داشت با مداخله و دعوت به آرامش نیروی انتظامی و مردم نجات پیدا کرد.
یک منبع آگاه محلی در گفتگو با خمام‌نیوز علت اقدام به خودکشی را مسائل شخصی عنوان کرد.


موضوع : خودکشی، نیروی انتظامی
تصویر : دریافتی
http://khna.ir/86503