خمام - سایه کم‌اعتنایی مسؤولان بر سر بی‌آبی برخی‌از روستاها
صدای شهروند /

سایه کم‌اعتنایی مسؤولان بر سر بی‌آبی برخی‌از روستاها

توصیه به مصرف بهینه آب، خودداری از نصب پمپ مستقیم، استفاده از مخزن ذخیره آب و گره‌زدن مشکلات به حضور مسافران یا کمبود اعتبارات از جمله مواردی‌است که بارها از زبان مسوولان شنیده شده، اما رسیدگی به روند بی‌آبی در روستاهایی مثل فشتکه اول و فتاتو که حالا مشکل مذکور به چندین‌ماه رسیده نیازمند به‌کارگیری همه‌ی توان و البته اقدام عملی و فوری است.

پنج شنبه، ۹ مرداد ۱۳۹۹ - ۱۹:۰۵ KHNA86448

با وجود آنکه بر ضرورت رعایت نکات بهداشتی با توجه به شیوع ویروس کرونا بیش‌از پیش تاکید می‌شود، اما قطعی آب در تعدادی از روستاهای بخش خمام نه‌تنها سلامت شهروندان را به مخاطره می‌اندازد، بلکه زندگی روزمره را برای آنان در فصل گرم تابستان و ایام کشاورزی با مشکل مواجه نموده است.
توصیه به مصرف بهینه آب، خودداری از نصب پمپ مستقیم، استفاده از مخزن ذخیره آب و گره‌زدن مشکلات به حضور مسافران یا کمبود اعتبارات از جمله مواردی‌است که بارها از زبان مسوولان شنیده شده، اما رسیدگی به روند بی‌آبی در روستاهایی مثل فشتکه اول و فتاتو که حالا مشکل مذکور به چندین‌ماه رسیده نیازمند به‌کارگیری همه‌ی توان و البته اقدام عملی و فوری است.


موضوع : اداره‌ی آب و فاضلاب، در روستا، ویدئو
http://khna.ir/86448