خمام - کلیات بودجه داخلی شورای شهر خمام تصویب شد
ویژه
رییس شورای شهرستان خبر داد :

کلیات بودجه داخلی شورای شهر خمام تصویب شد

بودجه شورای شهر خمام از ۱۸۵ میلیون تومان در سال ۹۸ با ۲۳,۲۴ درصد تغییر به ۲۲۵ میلیون تومان در سال ۹۹ افزایش یافته است.

جمعه، ۲۷ تیر ۱۳۹۹ - ۱۱:۰۴ KHNA86246

رییس شورای اسلامی شهرستان رشت روز پنجشنبه در بیست و پنجمین جلسه عادی این‌شورا در رشت به بررسی بودجه داخلی سال ۹۹ شوراهای تابعه شهرستان رشت اشاره نموده و عنوان کرد : بررسی، اصلاح و تفریغ بودجه جزو وظایف شوراها است و همه‌ساله باید نسبت به بررسی و تصویب بودجه همان‌سال اقدام شود.
ابراهیم اخوان با تأکید بر اینکه کلیات بودجه داخلی تمامی شوراهای تابعه شورای شهرستان از جمله خمام، خشکبیجار، لولمان، ‌کوچصفهان و لشت‌نشا به تصویب رسیده، افزود : به‌غیر از بودجه داخلی شورای سنگر، بودجه داخلی تمامی شوراهای تابع شهرستان رشت به تصویب رسید.
وی با اشاره به اینکه اعتبارات تخصیص نیافته شوراها در سال ۹۸ را می‌توانیم وارد بودجه ۹۹ کنیم، ادامه داد : بودجه سال ۹۹ شورای شهر خمام حدود ۲۲۵ میلیون تومان، خشکبیجار حدود ۱۱۵ میلیون تومان، کوچصفهان حدود ۱۸۰ میلیون تومان، لشت‌نشاء حدود ۱۸۰ میلیون تومان و لولمان نیز حدود ۱۵۰ میلیون تومان پیش‌بینی شد.

به گزارش خمام‌نیوز، بودجه داخلی شورای شهر خمام از ۱۸۵ میلیون تومان در سال ۹۸ با ۲۳,۲۴ درصد تغییر به ۲۲۵ میلیون تومان در سال ۹۹ افزایش یافته، که اطلاعات واصله از ۱۲۰ میلیون تومان به‌عنوان حق‌الجلسه پیشنهادی شورای شهر خمام در بودجه امسال، ۱۳۹ میلیون و ۹۲۰ هزار تومان به‌عنوان حداکثر مجاز مبلغ حق‌الجلسه شورای شهر و ۱۱ میلیون و ۶۶۰ هزار تومان به‌عنوان حداکثر مبلغ پاداش برای کل اعضا حکایت دارد.


موضوع : شورای شهر
برگرفته از : فارس / تسنیم / دریافتی
http://khna.ir/86246