خمام - پای محور خمام به خشکبیجار به شبکه سوم سیما کشیده شد
جاده مرگ در دوربرگردون ؛

پای محور خمام به خشکبیجار به شبکه سوم سیما کشیده شد

در برنامه دوربرگردون که پنجشنبه‌شب از شبکه سوم سیما به روی آنتن رفت به وضعیت محور خمام به خشکبیجار موسوم به جاده مرگ پرداخته شد.

جمعه، ۲۰ تیر ۱۳۹۹ - ۱۱:۰۴ KHNA86217


موضوع : حوادث، ویدئو
http://khna.ir/86217