خمام - قیمت نان‌های یارانه‌ای و آزاد افزایش یافت
با اعلام اتحادیه نانوایان ؛

قیمت نان‌های یارانه‌ای و آزاد افزایش یافت

اتحادیه صنف نانوایان شهرستان رشت از افزایش قیمت نان‌های یارانه‌ای و آزاد در این‌شهرستان خبر داد.

دوشنبه، ۱۶ تیر ۱۳۹۹ - ۱۲:۰۴ KHNA86075

اتحادیه صنف نانوایان شهرستان رشت از افزایش قیمت نان‌های یارانه‌ای و آزاد در این‌شهرستان خبر داد.
در اجرای مصوبه کارگروه تنظیم بازار، نرخ بربری ۹۰۰ تومان، نان سنگک ۱۰۰۰ تومان، نان لواش گرد ۲۵۰ تومان، نان لواش مستطیل ۲۰۰ تومان و نان تافتون ۴۰۰ تومان برای نان‌های یارانه‌ای اعلام گردیده و این‌نرخ در واحدهای آزادپز به‌ترتیب ۱۵۰۰ تومان برای بربری، ۱۵۰۰ تومان برای سنگک، ۳۲۰ تومان برای لواش گرد، ۲۵۰ تومان برای لواش مستطیل و ۵۵۰ تومان برای تافتون تعیین شده، که هرگونه افزودنی‌های مجاز به نان‌های یارانه‌ای و آزاد همچون کنجد، سبوس و … به درخواست مشتری و به صورت توافقی محاسبه خواهد شد.
گفتنی‌است، نرخ‌های جدید به نانوایی‌های بخش خمام اعلام شده و شهروندان می‌توانند هرگونه تخلف را به ۱۲۴ گزارش نمایند.


موضوع : نانوایی‌ها
http://khna.ir/86075