خمام - صاعقه شدید موجب قطعی چندساعته برق شد
رییس اداره برق خمام :

صاعقه شدید موجب قطعی چندساعته برق شد

وقوع صاعقه شدید شب گذشته به قطعی چندساعته برق شهر خمام و روستاهای این‌بخش انجامید.

پنج شنبه، ۱۲ تیر ۱۳۹۹ - ۱۳:۰۴ KHNA86062


موضوع : اداره‌ی برق، ویدئو
http://khna.ir/86062