خمام - مرگ راکب دوچرخه در تصادف با کامیونت
در محدوده کمربندی رخ داد ؛

مرگ راکب دوچرخه در تصادف با کامیونت

برخورد خودروی کامیونت با یک دوچرخه‌سوار در محدوده کمربندی خمام به مرگ راکب دوچرخه انجامید.

پنج شنبه، ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۹ - ۱۱:۰۲ KHNA85628

برخورد خودروی کامیونت با یک دوچرخه‌سوار در محدوده کمربندی خمام به مرگ راکب دوچرخه انجامید.
در این‌حادثه که ساعت ۹ صبح امروز به وقوع پیوست، دوچرخه‌سوار ۶۹ ساله از ناحیه سر به‌شدت آسیب دیده و در دم جان باخت.


موضوع : تصادفات
http://khna.ir/85628