خمام - اعتراض کشاورزان به دیوارچینی در حریم نهر آب
در روستای مصردشت ؛

اعتراض کشاورزان به دیوارچینی در حریم نهر آب

هرگونه دخل و تصرف کمی و کیفی در رودخانه‌ها و انهار واکنش‌های مختلفی را در پی دارد و با گذر زمان خسارت‌ها و هزینه‌هایی برجای می‌گذارد، لذا در راستای احقاق حقوق عامه ضروری‌است نسبت به توقف دیوارچینی در حریم و بستر رودخانه‌ها و انهار اقدام گردد.

سه شنبه، ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۹ - ۲۱:۰۲ KHNA85565


دیدگاه شما چیست ؟!