خمام - میهمانی ناخوانده، که ماندگار شد!
یادداشت /

میهمانی ناخوانده، که ماندگار شد!

گاهی‌اوقات اتفاقات پیش‌بینی نشده‌ای به وقوع می‌پیوندند که در هیچ تقویمی نوشته‌ نشده و هیچ‌‌کسی برای آنها آماده نیست. متأسفانه کرونا از آن دسته میهمان‌های ناخوانده بود، که آمد و از آن‌چیزی که فکر می‌کردیم ماندگارتر شد.

یکشنبه، ۲۴ فروردین ۱۳۹۹ - ۱۳:۰۱ KHNA85438

گاهی‌اوقات اتفاقات پیش‌بینی نشده‌ای به وقوع می‌پیوندند که در هیچ تقویمی نوشته‌ نشده و هیچ‌‌کسی برای آنها آماده نیست. متأسفانه کرونا از آن دسته میهمان‌های ناخوانده بود، که آمد و از آن‌چیزی که فکر می‌کردیم ماندگارتر شد.

در این‌دوران سخت، خمام‌نیوز به‌عنوان یک‌رسانه رسمی و مستقل تبلیغات خود را به‌عنوان تنها منبع اصلی درآمدش حدود ۲۵ روز همسو با شعار «در خانه بمانیم» به‌صورت خودجوش متوقف نموده بود، اما با توجه به پایان تعطیلی موقت واحدهای کم‌خطر و اینکه مشخص نیست کرونا تا چه زمانی قرار است زندگی و کسب‌وکارها را خارج‌از حالت عادی نگاه دارد، شرایطی جدید برای تبلیغات در نظر گرفته شده است.
بدینوسیله، علی‌رغم آنکه امکان تبلیغ زیر پست‌های خبری وجود ندارد، اما شهروندان خمامی می‌توانند خدمات و کسب و کارهای محلی و البته مجاز خود را با ارسال دیدگاه در پست اینستاگرامی به سایرین معرفی کنند.


موضوع : کرونا، یادداشت
http://khna.ir/85438