خمام - توصیه‌های کرونایی از زبان کادر درمانی
ویدئو /

توصیه‌های کرونایی از زبان کادر درمانی

توصیه‌های کرونایی از پزشکان و کادردرمانی بخش خمام …

دوشنبه، ۲۶ اسفند ۱۳۹۸ - ۱۳:۱۲ KHNA85300


موضوع : کرونا، ویدئو
http://khna.ir/85300