خمام - بازار هفتگی خمام این‌هفته دایر نمی‌شود
به‌منظور جلوگیری‌از شیوع کرونا ؛

بازار هفتگی خمام این‌هفته دایر نمی‌شود

در یکصد و یازدهمین جلسه شورای شهر خمام که امروز با حضور مسوول مرکز جامع سلامت ۱ شهری در دفتر این‌شورا برگزار شد، به تعطیلی بازار هفتگی در مورخ ۱۱ اسفند اشاره گردید.

شنبه، ۱۰ اسفند ۱۳۹۸ - ۱۷:۱۲ KHNA85163

بازار هفتگی شهر خمام به‌دلیل رعایت ضوابط بهداشتی و با هدف جلوگیری از شیوع کرونای جدید تعطیل شد.
در یکصد و یازدهمین جلسه شورای شهر خمام که امروز با حضور مسوول مرکز جامع سلامت ۱ شهری در دفتر این‌شورا برگزار شد، به تعطیلی بازار هفتگی در مورخ ۱۱ اسفند اشاره گردید.
همچنین، تداوم‌یافتن موضوع ضدعفونی اماکن مختلف شهری توسط شهرداری، تامین مایع دستشویی در سرویس‌های بهداشتی و انجام اطلاع‌رسانی مجازی و محیطی از دیگر مصوبات جلسه مذکور بوده است.


موضوع : بازار، شورای شهر، کرونا
http://khna.ir/85163