خمام - عدم رعایت اصول ایمنی در ساختمان‌سازی
نظارت و مسوولیت با چه کسی است ؟!

عدم رعایت اصول ایمنی در ساختمان‌سازی

«عدم استحکام بنا» و «عدم رعایت اصول فنی، بهداشتی و شهرسازی» تخلفاتی هستند که به کرات از سوی ساختمان‌سازان ارتکاب می‌یابد و رسیدگی به آنها بنابر قانون در حیطه صلاحیت کمیسیون ماده ۱۰۰ قرار گرفته است.

دوشنبه، ۲۳ دی ۱۳۹۸ - ۱۱:۱۰ KHNA84877

عدم رعایت اصول ایمنی در ساختمان‌سازی که گاهاً برای صرفه‌جویی در هزینه صورت می‌گیرد باعث بروز حوادث بسیاری شده که بر خلاف خسارت‌های مالی، اگر به جان مردم آسیبی وارد شود غیرقابل جبران خواهد بود.‌
به موازات ضرورت رعایت موازین استحکام ساختمان به وسیله مالکان و مهندسان ناظر، شهرداری‌ها نیز مکلفند ضوابط را در مورد تمام ساختمان‌های احداثی از لحاظ تایید نقشه، تنظیم برگ تعهد نظارت و قید نام مهندسین دارای صلاحیت در پروانه ساختمان، اخذ نقشه‌ها و دفترچه محاسباتی ممهور به امضاء اشخاص دارای صلاحیت که موارد استحکام بنا را لحاظ خواهند داشت، خواستار شوند.
«عدم استحکام بنا» و «عدم رعایت اصول فنی، بهداشتی و شهرسازی» تخلفاتی هستند که به کرات از سوی ساختمان‌سازان ارتکاب می‌یابد و رسیدگی به آنها بنابر قانون در حیطه صلاحیت کمیسیون ماده ۱۰۰ قرار گرفته، که این‌کمیسیون در هیچ حالتی نمی‌تواند با صدور رای به پرداخت جریمه، موجبات بقای ساختمان غیرمستحکم را فراهم کند.


موضوع : در شهر، شهرداری، ویدئو
برگرفته از : راه و شهرسازی
http://khna.ir/84877

دیدگاه شما چیست ؟!