خمام - برخورد شبانه با تخلفات نمایشگاه‌داران اتومبیل در خیابان بهشتی

برخورد شبانه با تخلفات نمایشگاه‌داران اتومبیل در خیابان بهشتی

پلیس راهور خمام مجدداً به خودروهای پارک شده در پیاده‌روی خیابان بهشتی تذکر داده و آن‌ها را مجبور به خروج از پیاده‌رو نمود.

سه شنبه، ۲۸ آبان ۱۳۹۲ - ۲۲:۰۸ KHNA8395


موضوع : پلیس راهور، در شهر، گزارش تصویری
تصویر : محسن زیبانگار
http://khna.ir/8395

دیدگاه شما چیست ؟!