خمام - پرده‌نویسی برای جلسات سالن کنفرانس بخشداری

پرده‌نویسی برای جلسات سالن کنفرانس بخشداری

پرده‌های عناوین جلسات سالن کنفرانس بخشداری توسط چه شخصی و در چه بخشی از این ساختمان نوشته می‌شود ؟!

سه شنبه، ۲۸ آبان ۱۳۹۲ - ۲۰:۰۸ KHNA8357


موضوع : بخشداری، گزارش تصویری
http://khna.ir/8357

دیدگاه شما چیست ؟!