خمام - هدر رفت چندماهه آب در روستای زیرده
ویدئو /

هدر رفت چندماهه آب در روستای زیرده

هدر رفت چندماهه آب آشامیدنی در روستای زیرده موضوع تازه‌ای نبوده و تاکنون اقدام مناسبی برای جلوگیری از آن صورت نپذیرفته است.

شنبه، ۱۸ آبان ۱۳۹۸ - ۲۲:۰۸ KHNA83106


موضوع : اداره‌ی آب و فاضلاب، در روستا، ویدئو
http://khna.ir/83106