خمام - مانور زلزله همزمان با هفته پدافند غیرعامل در اداره پست خمام برگزار شد

مانور زلزله همزمان با هفته پدافند غیرعامل در اداره پست خمام برگزار شد

مدیرکل پست استان گیلان با بیان اینکه این‌مانور برای اولین‌بار در استان گیلان در خمام اجرا شده، هدف از اجرای آن‌را محک و افزایش آمادگی در مقابل بحران‌ها و آسیب‌های احتمالی و همچنین شناسایی نقاط آسیب‌پذیر عنوان کرد.

سه شنبه، ۱۴ آبان ۱۳۹۸ - ۱۸:۰۸ KHNA82995

مانور زلزله صبح امروز همزمان با هفته پدافند غیرعامل در اداره پست خمام برگزار شد.
مدیرکل پست استان گیلان با بیان اینکه این‌مانور برای اولین‌بار در استان گیلان در خمام اجرا شده، هدف از اجرای آن‌را محک و افزایش آمادگی در مقابل بحران‌ها و آسیب‌های احتمالی و همچنین شناسایی نقاط آسیب‌پذیر عنوان کرد.
مهدی فخربین با تاکید بر اینکه بحث پدافند غیرعامل مربوط به همه کشورهای دنیا بوده و باید به این‌مهم توجه داشت، افزود : پدافند غیرعامل به مجموعه اقداماتی گفته می‌شود که مستلزم به‌کارگیری جنگ‌افزار نبوده و با اجرای آنها می‌توان از وارد شدن خسارات مالی به تجهیزات و تاسیسات حیاتی و حساس نظامی و غیرنظامی و تلفات انسانی جلوگیری نموده یا میزان این‌خسارات و تلفات را به حداقل کاهش داد.

به گزارش خمام‌نیوز، در مانور اداره پست خمام چادری در محوطه‌ی این‌اداره با فرض تخریب‌شدن ساختمان آن بر اثر وقوع زلزله برپا گردیده و کلیه خدمات در ناوگان پست انجام شد، ضمن‌آنکه از جاده‌ی چوکام به پیربازار با فرض مسدودشدن محور رشت به خمام استفاده گردید.


موضوع : دفتر پست
http://khna.ir/82995