خمام - از سقوط ترانس برق به داخل آب جلوگیری شد / همه مشترکین خیابان فرهنگ برق‌دار هستند
ویژه
رییس اداره برق خمام خبر داد :

از سقوط ترانس برق به داخل آب جلوگیری شد / همه مشترکین خیابان فرهنگ برق‌دار هستند

رضا جاهد، گفت : نشست زمین در محدوده عملیات احداث پل خیابان فرهنگ منجر به خالی‌شدن سطح زیرین ترانس برق شده بود، که در محدوده ۳ متری از پروژه قرار داشت.

دوشنبه، ۱۳ آبان ۱۳۹۸ - ۲۰:۰۸ KHNA82975

رییس اداره برق خمام در گفتگو با خمام‌نیوز درخصوص قطع برق خیابان فرهنگ در چندین نوبت، عنوان کرد : نشست زمین در محدوده عملیات احداث پل خیابان فرهنگ منجر به خالی‌شدن سطح زیرین ترانس برق شده بود، که در محدوده ۳ متری از پروژه قرار داشت.
رضا جاهد با تاکید بر آنکه ترانس مذکور در طرح پروژه قرار نگرفته بود، تصریح کرد : خوشبختانه با حضور به‌موقع پرسنل اداره برق از سقوط ترانس به داخل آب رودخانه جلوگیری به‌عمل آمده و اقدامات لازم از جمله مهار تیرها با بهره‌گیری از جرثقیل و اقدام به قطع فشار قوی در زمان مناسب صورت پذیرفت.
وی با بیان اینکه تیرهای برق درحال حاضر در فاصله‌ی ۲۰ متری نصب شده و تابلوی برق و تجهیزات آن موقتاً به اداره برق منتقل گردیده، افزود : جانمایی مجدد و بازگشت آن به مدار طی ۲۴ ساعت آینده صورت می‌پذیرد‌، اما برق تا آن‌زمان از طریق ترانس‌های همجوار تامین شده و همه مشترکین برق‌دار هستند.


موضوع : اداره‌ی برق، شهرداری
http://khna.ir/82975