خمام - استفاده از تابلوی اعلانات بخشداری برای انعکاس اخبار بخش خمام

استفاده از تابلوی اعلانات بخشداری برای انعکاس اخبار بخش خمام

با توجه به هماهنگی‌های به‌عمل آمده از تابلوی اعلانات بخشداری برای انعکاس اخبار هفتگی بخش خمام استفاده گردید.

دوشنبه، ۲۷ آبان ۱۳۹۲ - ۱۷:۰۸ KHNA8283


موضوع : بخشداری، گزارش تصویری
تصویر : محسن زیبانگار
http://khna.ir/8283

دیدگاه شما چیست ؟!