خمام - تخلف نمایشگاه‌داران اتومبیل ادامه دارد!
ویژه
با گذشت نزدیک به ۳ هفته ؛

تخلف نمایشگاه‌داران اتومبیل ادامه دارد!

پارک خودرو در داخل پیاده‌رو و حریم گذرگاه عابر پیاده ممنوع تلقی شده و جریمه یا توقیف خودرو را به همراه خواهد داشت.

دوشنبه، ۲۷ آبان ۱۳۹۲ - ۱۶:۰۸ KHNA8272

پیاده‌روهای خیابان بهشتی خمام که مدت زیادی به پارکینگ‌های رایگان، شبانه‌روزی و محلی برای نمایش اتومیبل‌های فروشی تبدیل شده و موجبات نارضایتی اهالی این خیابان را برای عبور و مرور فراهم آورده بود، پس از برخورد پلیس راهور خمام و واحد سد معبر شهرداری برای مدتی در وضعیت رو به بهبود قرار گرفت، اما متاسفانه مجدداً به حال خود رها گردیده است.

هرچند به گفته‌ی مسئول خدمات شهری شهرداری خمام تذکرات لازم در این خصوص داده شده و روشن است که پلیس بی‌قانونی را در سطح جامعه بر نتابیده و به دنبال احیای حقوق شهروندی است، و برابر با نصح صريح قانون “پارک خودرو در داخل پیاده‌رو و حریم گذرگاه عابر پیاده ممنوع تلقی شده و جریمه‌ی 30 الی 70 هزار تومانی یا توقیف خودرو را به همراه خواهد داشت”، اما بعضاً عدم برخورد قاطعانه که در خیابان شهید بهشتی خمام شاهد آن هستیم با سودجویی متخلفین اعم از نمایشگاه‌داران اتومبیل همراه بوده و لزوم رسیدگی جدی به این مسئله را می‌طلبد.


موضوع : پلیس راهور، در شهر
http://khna.ir/8272

دیدگاه شما چیست ؟!