خمام - مرکز مخابرات کته‌سر طعمه حریق شد
خسارتی به تاسیسات وارد نشد ؛

مرکز مخابرات کته‌سر طعمه حریق شد

برآورد اولیه از خسارت حدود ۴ میلیون تومان گزارش شده و مهار آتش به نحوی صورت‌پذیرفته که خسارتی به تاسیسات مخابراتی وارد نگردیده است.

چهارشنبه، ۱۷ مهر ۱۳۹۸ - ۱۰:۰۷ KHNA82551

ساختمان مرکز مخابرات دهستان کته‌سر واقع‌در روستای لات عصر روز گذشته طعمه حریق شد.
بر اساس اظهارات حاضرین در محل، به‌نظر می‌رسد حریق به‌دلیل سوزاندن زباله توسط اهالی آغاز شده و به بخشی‌از سربندی ساختمان مذکور سرایت کرده باشد، که در نهایت با همکاری مردم و حضور پرسنل آتش‌نشانی خمام اطفاء شده است.
برآورد اولیه از خسارت حدود ۴ میلیون تومان گزارش شده و مهار آتش به نحوی صورت‌پذیرفته که خسارتی به تاسیسات مخابراتی وارد نگردیده است.


موضوع : آتش نشانی، اداره مخابرات، حریق
http://khna.ir/82551