خمام - تیم منتخب هیات کوهنوردی خمام به ۲ قله‌ی بلند رشته‌کوه سهند صعود کرد

تیم منتخب هیات کوهنوردی خمام به ۲ قله‌ی بلند رشته‌کوه سهند صعود کرد

در این‌صعود ۳ روزه، گروهی از مردان و زنان خمامی بر بلندای قله جام و قله سهند به‌ترتیب با ارتفاع ۳,۶۵۰ و ۳,۶۳۰ متر ایستادند.

شنبه، ۲ شهریور ۱۳۹۸ - ۱۴:۰۶ KHNA81403

تیم منتخب هیات کوهنوردی خمام روز گذشته موفق به فتح ۲ قله‌ی بلند رشته‌کوه سهند شد.
در این‌صعود ۳ روزه، گروهی از مردان و زنان خمامی بر بلندای قله جام و قله سهند به‌ترتیب با ارتفاع ۳,۶۵۰ و ۳,۶۳۰ متر ایستادند.

سهند نام قله و رشته‌کوهی آتشفشانی در جنوب تبریز دارای ۱۷ قله است، که بلندترین آنها قله جام بوده و به‌عنوان مرتفع‌ترین نقطه استان آذربایجان شرقی محسوب می‌شود.
سهند که یکی‌از مهمترین کوه‌های آتشفشانی خاموش ایران به‌شمار می‌رود به دلیل انبوهی گیاهان، چمن‌زارها، گلزارها و مراتع در آن به عروس کوه‌های ایران مشهور شده، چرا که سطح تمام مناطق این رشته‌کوه پوشیده از سبزه است.
قله‌های کمال، جام، سهند، سلطان، دمیرلی، آغ‌داغ، موتال داغی، شیر داغی، حرم داغی، گیرو داغی، آتاشان و درویش از مهم‌ترین قلل رشته‌کوه سهند محسوب می‌شوند.


موضوع : کوهنوردی
http://khna.ir/81403